Kas yra pirmumo teisė ir kaip su ja susijusi Nacionalinė žemės tarnyba?

Kas yra pirmumo teisė ir kaip su ja susijusi Nacionalinė žemės tarnyba?

Atgavus nepriklausomybę, tūkstančiai žmonių gavo galimybę atgauti anksčiau nusavintą nuosavybę, taip pat ir miškus. Tai lėmė, kad šiandien daugiau kaip 200 tūkst. privačių asmenų valdo beveik pusę šalies miškų. Kadangi valstybė yra suinteresuota miškų ūkių stambinimu, taigi ir produktyvumo didinimu, Lietuvos miškų įstatyme buvo apibrėžta Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę. Ją turi:

  • Miško sklypo bendraturčiai (pirmumo teisė LR CK 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka).
  • Miško savininkas, kurio sklypas ribojasi su jūsiškiu.
  • Valstybė, kai miško sklypas yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas, arba kuri ribojasi su valstybinės reikšmės mišku.

Kaip elgtis norint parduoti mišką?

Norėdamas sudaryti miško pirkimo – pardavimo sutartį, pirmiausia turėsite jį pasiūlyti pirkti pirmumo teisę turintiems asmenims, t.y. pirmiausiai bendratučiams, po to sklypo kaimynams. Jums reikėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą ir informuoti ją apie ketinamą vykdyti miško valdos pardavimą.

Nacionalinė žemės tarnyba susisieks su pirmumo teisę turinčiais asmenimis ir juos informuos apie jų teisę jūsų sklypą įsigyti pirmiems. Tai galite atlikti ir per notarą, tačiau šiuo atveju jis tiesiog pats už jus kreipsis į NŽT.

Pirmumo teisę turintis asmuo pranešti apie savo sprendimą turės per 15 darbo dienų. Priklausomai nuo to, kokį sprendimą jis priims, Nacionalinė žemės tarnyba išduos jums vieną iš šių pažymų:

  • Pažymą dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui – jeigu jūsų kaimynas nusprendė pirkti jūsų mišką.
  • Pažymą dėl siūlomo parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti – jeigu jūsų kaimynas atsisako pirkti jūsų mišką. Tuomet jūs turite teisę parduoti savo sklypą kam norite.

Be Nacionalinės žemės tarnybos išduotos pažymos joks notaras negalės jums sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties, o jeigu jums yra pažadėtas toks sandorį, jis yra neteisėtas.

Jeigu jūs nepaisysite pirmumo teisės, pavyzdžiui, nuspręsite nepranešti apie ketinamą vykdyti sandorį, ją turintis asmuo per 3 mėnesius galės kreiptis į teismą, kad pirkėjo teisės būtų perleistos jam ir jūsų įvykdytas pirkimas gali būti pripažintas negaliojančiu. Teismas taip pat gali nuspręsti atnaujinti 3 mėnesių terminą, jei jis dėl svarbių priežasčių buvo praleistas.

Palikite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *