Mokesčiai parduodant mišką išsikirtimui

Mokesčiai parduodant mišką išsikirtimui

Parduodant statų mišką arba medieną, jūs, kaip jo savininkas, esate įpareigotas sumokėti atitinkamus mokesčius:

  • 15% gyventojų pajamų mokestį (GPM).
  • Nuo 2015 metų galiojantį 5% mokestį už parduotą žaliavinę medieną bei nenukirstą mišką.

Jei esate fizinis asmuo, o pirkėjas – juridinis, GPM apskaičiuos ir į valstybės biudžetą sumokės pirkėjas. Jei pirkėjas kaip ir jūs yra fizinis asmuo, šį mokestį apskaičiuoti ir sumokėti turite pats.

Ne visi žmonės žino kad pardavus mišką ir sumokėjus gyventojų pajamų mokestį, dalį sumokėtų pinigų galima atgauti. Taip yra nes kiekvienas asmuo per metus iš stataus miško ir apvaliosios medienos pardavimo gali gauti neapmokestinamą 2500 eurų sumą. Dar dalį mokesčių susigrąžinsite gavę pažymą su vidutine medynų verte prieš ir po kirtimų iš Valstybinės miškų tarnybos (VMT). Tą padaryti galima elektroniniu būdu per https://kadastras.amvmt.lt/vartai/ pasirinkus „Miškų kadastro pažymos“, prašymą užpildžius ir pasirašytą nusiuntus elektroniniu paštu arba gyvai VMT biure. GPM už statų mišką arba medieną skaičiuojami taip:

GPM = (stataus miško arba medienos pardavimo kaina eurais – 2500 – skirtumas tarp verčių eurais iš VMT pažymų prieš ir po kirtimų) * 0,15.

Aukščiau nurodytas mokesčių grąžinimas vyksta teikiant metinę GPM deklaraciją už praėjusius metus.

Jei gyventojo miškas su žeme yra kaip atkurta nuosavybė ir jei gyventojas prieš parduodant statų mišką arba medieną pateikia pirkėjo įmonei įsigijimo dokumentus, GPM nėra mokamas.

5% mokestis skirtas miško ūkio reikmėms tenkinti ir miško savininkų fizinių asmenų mokamas kiekvieną kalendorinį pusmetį. Deklaracijos teikiamos kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio einančio po kalendorinio pusmečio, 15 dienos, t.y. iki liepos 15 ir sausio 15 dienos.

Norėdami sumokėti 5% mokestį, turite užpildyti FR0463 tipo deklaraciją. Tai padaryti galite per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą http://deklaravimas.vmi.lt arba atvykę į apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui Deklaracijų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

Palikite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *